pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Co, gdzie, kiedy?

 • 10 września 2017
 • 15 września 2017
 • wyświetleń: 1642

Konkurs Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju - zgłoszenia

W dniach 11-15 października w Goczałkowicach-Zdroju odbędzie się Festiwal Fotografii Ojczystej. W ramach festiwalu ogłoszono konkurs fotograficzny. Suma nagród to ponad 11 tys. zł.

wieś, lancorona
Lancorona - wieś w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim · fot.


Mottem Festiwalu i konkursu są niezapomniane słowa Jana Bułhaka, twórcy idei polskiej fotografii ojczystej - Najbardziej piękne widoki natury wydają się być suche i zimne, gdy my nie połączymy się z nimi w niejako zmysłowej bliskości... bo sama natura nigdy nie jest tak piękna, jak jej odblask w duszy człowieka.

Nagrody w konkursie będą przyznawane w trzech kategoriach - Pejzaż Polski (kategoria dla dorosłych), Kocham polską prowincję, czyli miasteczka polskie w obiektywie oraz Pejzaż Polski (kategoria dla uczniów gimnazjum, liceum u technikum). Suma wszystkich nagród sięga ponad 11 tysięcy złotych. Prace można przesyłać mailowo do 29 września. Wszystkie szczegóły konkursu prezentujemy w poniższej tabelce.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Przeciw Nicości", Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój, Starostwo powiatowe w Pszczynie oraz Gmina Goczałkowice Zdrój. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje starosta pszczyński Paweł Sadza, a patronat artystyczny - Fotoklub RP. Patronatem medialnym jest portal pless.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA • 1. Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących.
 • 2. Każdy autor może przesłać na konkurs wyłącznie pocztą elektroniczną maksymalnie 6 prac w jednej lub dwóch kategoriach.
 • 2a. Można nadesłać cykl 3 lub 5 zdjęć - wyraźnie oznaczonych napisem CYKL - będzie liczony jako jedna praca.
 • 3. Zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi: zapisane jako JPEG lub TIFF, 300dpi, dłuższy bok 40cm.
 • 4. Zdjęcia zaakceptowane na wystawę zostaną wydrukowane w formacie 32x45cm w bardzo dobrej jakości (Xerox Thermo) przez organizatorów.
 • 5. Każdy wysłany plik zdjęciowy winien być opisany: imię i nazwisko autora oraz miejsce wykonania zdjęcia (region z nazwą miejscowości/miejsca). W tym samym mailu należy przesłać dowód wpłaty za uczestnictwo w konkursie.
 • 6. Udział w konkursie jest płatny, opłata wynosi 30zł (dla dorosłych) 10zł (dla młodzieży). Wpisowe obejmuje druk zakwalifikowanych fotografii oraz katalog w wersji drukowanej oraz cyfrowej dla każdego autora biorącego udział w wystawie. Laureaci nagród głównych otrzymają ekskluzywny, 50 stronicowy album w sztywnej okładce z wydrukowanymi nagrodzonymi pracami.
 • 7. Młodzież szkolna może nadesłać zdjęcia do kategorii dla dorosłych, ale wtedy płaci 30zł za udział w konkursie.
 • 8. Opłatę należy przesłać na konto: PKO BP Stowarzyszenie Przeciw Nicości: 45 1020 1390 0000 6902 0545 6811
 • 9. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie, potwierdza jednocześnie, że jest ich autorem.
 • 10. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
 • 11. Pozostałe prace biorące udział w wystawie będzie można odebrać do końca kwietnia 2018 w recepcji Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.
 • 12. Prace należy przesłać mailowo na adres: konkursojczysta@o2.pl
 • 13. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.


NAGRODY (suma nagród to ponad 11 tys. zł)Pejzaż Polski - kategoria dla dorosłych

 • I miejsce: Złoty Medal Fotoklubu RP oraz 7 dniowy turnus rekreacyjny(ufundowane przez Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój) Uzdrowiskowe Extra Spa dla dwóch osób - wartość 2tys. zł
 • II miejsce Srebrny Medal Fotoklubu RP oraz weekend (piątek - niedziela) dla dwóch osób w "Siódmym Lesie" (Centrum Holistycznej Odnowy k/Kazimierza Dolnego) - 860zł
 • III miejsce Brązowy Medal Fotoklubu RP oraz nagroda Stowarzyszenia "Przeciw Nicości" - wystawa w Galerii Fotografii Piktorialnej WERANDA (druk wystawy, katalog, wernisaż oraz pobyt dwudniowy dla dwóch osób w Uzdrowisku) - 800zł


Kocham polską prowincję, czyli miasteczka polskie w obiektywie

 • I miejsce: Złoty Medal Fotoklubu RP oraz 7 dniowy turnus rekreacyjny (ufundowane przez Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój) Uzdrowiskowe Extra Spa dla dwóch osób - wartość 2tys. zł
 • II miejsce Srebrny Medal Fotoklubu RP oraz pobyt 3 dniowy (dwa noclegi) dla dwóch osób ze śniadaniem i strefą SPA w hotelu "Modrzewiówka" w Lanckoronie - 560zł + 300zł = 860zł
 • III miejsce Brązowy Medal Fotoklubu RP oraz nagroda FOTONET-u - usługa fotograficzna - wartość nagrody 500zł + 300zł = 800zł


Wyróżnienia dla kategorii dla dorosłych

 • 1. Nagroda prywatna artysty fotografika Mieczysława Wielomskiego - wartości 500zł
 • 2. Nagroda ufundowana przez malarza akwarelistę Romualda Romańczyka - wartość 400zł
 • 3. Nagroda Słodkiej Manufaktury Leona - wartość nagrody 300zł
 • 4. Nagroda We Coffe - palarnia kawy - nagroda o wartości 300zł
 • 5. Weekend (piątek - niedziela) dla dwóch osób w "Willi Zamek" w Lanckoronie - 320zł
 • 6. Pobyt 2 dniowy (jeden nocleg) dla dwóch osób ze śniadaniem i strefą SPA w hotelu "Modrzewiówka"w Lanckoronie - 260zł
 • 7. Nagroda kawiarni WERANDA - 200zł
 • oraz 1200zł do dyspozycji Jury


Pejzaż Polski - kategoria dla młodzieży:

 • I miejsce: 500zł nagroda Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów z Katowic
 • II miejsce: 400zł (300zł nagroda ufundowana przez firmę Telus z Piaseczna + 100zł od GPW)
 • III miejsce: 300zł (bon) nagroda Dyrektora GOK w Goczałkowicach-Zdroju


Wyróżnienia dla kategorii Pejzaż Polski - kategoria dla młodzieży:

 • Foto S z Gliwic - wydruk 5 zdjęć w formacie 60/40 cm na papierze fotograficznym - wartość 200zł
 • Nagroda Piekarni, Cukierni U BRZĘCZKA z Pszczyny - nagroda o wartości 100zł


Prócz nagród głównych dodatkowo - wyróżnienie dyplomem dla wszystkich uczestników wystawy pokonkursowej

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW • 1. Wyboru prac na wystawę pokonkursową oraz podziału nagród dokona Jury, artyści-fotograficy w składzie: - Mieczysław Wielomski art. foto. ZPAF, AFRP - przewodniczący, Kazimierz Jastrzembski AFRP Fotoklub RP - członek, Jerzy Niedziela AFRP Fotoklub RP - członek
 • 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć w katalogu wystawy oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji o festiwalu i konkursie.
 • 3. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac niespełniających warunków regulaminu.
 • 4. Jury może dokonać innego podziału nagród
 • 5. Decyzje Jury są ostateczne.


TERMINARZ • 1. Nadsyłanie prac mailowo do 29 września 2017 r do godz. 24:00
 • 2. Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach - do 4 października 2017r.
 • 3. Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród odbędzie się 14 października 2017 r. w Galerii Fotografii Piktorialnej "Weranda" w Goczałkowicach-Zdroju.
 • 4. Ekspozycja pokonkursowa będzie czynna do 30 listopada 2017 r

ups / pless.pl

Reklama

LINKI MODUŁ 1

LINKI MODUŁ 2

Komentarze